1/30/2013

Peraturan Tentang UN 2013

Alhamdulillah setelah lama kita tunggu satu demi satu peraturan-peraturanyang berkaitan dengan pelaksanaan UN 2013 akhirnya keluar juga mulai dari kisi-kisi kemudian Permendikbud no 3 tahun 2013 dan yang terakhir POS UN 2013. nha untuk mengetahui lebih detail lagi semua dokumen tersebut dapat anda unduh di sini